ASSOCIACIÓ D'AMISTAT AMB EL POBLE DE GUATEMALA - EMPRESA DE CIENCIAS SOCIALES O.N.G. BARCELONA CATALUñA BARCELONA

 

ASSOCIACIÓ D'AMISTAT AMB EL POBLE DE GUATEMALA
DESCRIPCION BREVE DE ASSOCIACIÓ D'AMISTAT AMB EL POBLE DE GUATEMALA
 
  L'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala, existent des de 1987, te els seus orígens en el Comitè de Solidaritat amb Centreamèrica (1982) i en el Comitè de Solidaritat amb Guatemala (1985). L’Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala es planteja com a objectius fonamentals: donar a conèixer a Catalunya la situació de Guatemala i donar suport a les organitzacions revoluciònaries i populars que lluitaven contra la dictadura militar i que avui encara continuen combatent per fer que s’acompleixin els Acords de Pau.

 
 
 
DIRECCIÓN
ASSOCIACIÓ D'AMISTAT AMB EL POBLE DE GUATEMALA

C/ Vistalegre, 15 baixos 08001 BARCELONA
  FORMAS DE CONTACTO:
 
E-mail: Para poder contactar via email debe de estar registrado previamente.
Teléfono: 93 443 43 92
Web: www.aapguatemala.org

ASSOCIACIÓ D'AMISTAT AMB EL POBLE DE GUATEMALA CIENCIAS SOCIALES

REFERENCIA EMPRESA: EU4577

  MARCADORES SOCIALES: Comparte esta empresa con otras personas.
 

  OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS
 

¿No encuentras la empresa que deseas?
Gracias a la colaboración de Google, puedes Búscarla aquí:

OTRAS EMPRESAS RELACIONADAS CON CIENCIAS SOCIALES:
 

Volver a EuroEmpresas.Es - Ir a Empresas 1