AGORA NORD-SUD - EMPRESA DE CIENCIAS SOCIALES O.N.G. BARCELONA CATALUñA MANRESA

 

AGORA NORD-SUD
DESCRIPCION BREVE DE AGORA NORD-SUD
 
  El dret a l’alimentació és el dret a tenir accés, individualment i col•lectiva, de forma regular i permanent, a una alimentació escaient i suficient quantitativament i qualitativa, i als mitjans necessaris per produir-la, corresponent-se amb les tradicions culturals de cada població i que garanteixi una vida física i psíquica satisfactòria i digna.

 
 
 
DIRECCIÓN
AGORA NORD-SUD

Pl. Gispert, 9 08241 MANRESA (BARCELONA)
  FORMAS DE CONTACTO:
 
E-mail: Para poder contactar via email debe de estar registrado previamente.
Teléfono: 938 729 507
Web: www.agoranordsud.org

AGORA NORD-SUD CIENCIAS SOCIALES

REFERENCIA EMPRESA: EU4425

  MARCADORES SOCIALES: Comparte esta empresa con otras personas.
 

  OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS
 

¿No encuentras la empresa que deseas?
Gracias a la colaboración de Google, puedes Búscarla aquí:

OTRAS EMPRESAS RELACIONADAS CON CIENCIAS SOCIALES:
 

Volver a EuroEmpresas.Es - Ir a Empresas 1